صلواتی که موجب ازدواج باحورالعین میشود:

رسول اکرم صلی اله علیه واله فرمودند:خداوندمتعال برخودواجب گردانید که هرمومنی

که صدمرتبه (الله اکبر)وصدمرتبه(لا اله الا الله) بگوید وصدمرتبه (اللهم صل علی محمد

وال محمدوعجل فرجهم)وبعدبگوید(اللهم زوجنی من الحوالعین) البته حورالعین رابه

 ازدواج بااودراید

 وازاواین رواست که مهرزنان را پانصددرهم قرارداده است